Udgivet i

Har du styr på opbevaringen af dit hø?

Der findes mange studier om hvilken metode, som er den bedste til at producere grovfoder for at undgå uønskede stoffer og for at bibeholde den høje tørstofprocent. Der findes også mange studier om hvordan du kan vædde, skylde og dampe dit enten støvede eller bakteriefyldte grovfoder for, at forbedre kvaliteten. Men der findes ingen forskning om, hvordan du som hesteejer bør opbevare dit grovfoder kort tid op til fodring. Hvad nu hvis der ikke skal mere til end korrekt opbevaring? Derfor har jeg lavet et lille feltstudie 🙂

Forsøgets resultat kan ikke generaliseres grundet forsøgets smalle omfang og den lille datamængde, men det viser dog en ret vigtig tendens!

Jeg ønskede at få svar på følgende:

 1. Øges andelen af uønskede stoffer i høet jo længere tid det står i stalden?
 2. I hvor høj grad ændres tørstofprocenten i hø ved at placere det henholdsvis udenfor under halvtag og indenfor i en stald?
 3. Ændres fugtighed og temperatur i høballen grundet forskellig opbevaring?
Forsøgsopstilling. Hb = høballe

Metode og materialer

Jeg brugte 7 høballer fra samme høst. Høballerne blev placeret indenfor i en stald eller udenfor under halvtag. Efter henholdsvis 24, 48 og 240 timer tog jeg prøver fra høballerne (metode til udtagning af prøver er gjort efter Eurofins anvisninger og vejledning fra Hanne Helene Hansen fra københavns universitet). Prøverne blev sendt til mikrobiologisk analyse hos Eurofins, hvor de blev undersøgt for skimmelsvamp, aerobe bakterier, Aspergillus Flavus og vandaktivitet.

Jeg udarbejdede tørstofanalyse på 2 høballer, hvoraf den ene høballe stod indenfor i stalden i 24 timer, og den anden udenfor under halvtag i 24 timer (metode til tørstofanalyse er gjort efter Laborant Lotte Ørbæks guide og anvisninger).

Alle 7 høballer blev undersøgt for fugtighed og temperatur ved brug af fugtighedsmåler.

Resultater:

Fugtighed, temperatur, vandaktivitet og skimmelsvamp steg i takt med den øget tid høballerne blev opbevaret,- såvel i stald som udenfor under halvtag. Den største stigning var dog i de høballer som blev opbevaret udenfor under halvtag.

Tørstofprocenten i de høballer som var placeret 24 timer udenfor under halvtag, var signifikant lavere end tørstofprocenten i de høballer, som var placeret 24 timer indenfor i stalden. Min konklusion er, at kvalitet af hø forringes ved opbevaring i fugtige områder og i takt med opbevaringstiden, såvel i stald som udenfor under halvtag.

Råd:

 1. Undgå at have din høballe stående åbent for længe – overvej alternativt en mindre balle.
 2. Undgå at placere din høballe udenfor.
 3. Placer altid dit hø på en bund, hvor høet løftes fra vand og jord (undgå fugt og bakterier).
 4. Husk på, at jo lavere tørstofprocent i hø, des større mængde skal du tildele din hest for at opnå mindstekravet om, at tildeling af kg tørstof skal udgøre 1 % af hestens kropsvægt. OBS vær opmærksom på, at grovfoder også indeholder meget forskelligt næringsindhold. Den eneste måde du kan være sikker på hvad dit grovfoder indeholder er ved at få lavet en analyse af foderet 🙂

Tak til:

 • Tidligere kollegaer Hanne Helene Hansen og Lotte Ørbæk fra Københavns universitet – institut for veterinær og husdyrvidenskab, sektion for produktion, ernæring og sundhed, for hjælp til forsøgsmetode og for at stille laboratorie udstyr til rådighed.
 • Tidligere underviser Hanne Justesen fra Erhvervsakademi Sjælland for god vejledning.
 • Martin Frandsen fra Eurofins.
 • Helleruphus hesteavl for at stille høballer, stald og udendørs areal til rådighed.